x

Zou de genocide doelgericht zijn ?

In een intervieuw met Stew Peters is Dr. Jane Ruby aan het uitleggen hoe de verschillende productienummers van Pfizer en Moderna zijn te relateren aan de rapporten van VAERS, het Amerikaanse centrum voor vaccin bijwerkingen. We zetten het interview online en hopelijk kunnen de meesten hier dat volgen zonder een vertaling.

Er is één opvallend aspect waaruit zou moeten blijken dat het distributeren van de vaccinflesjes integraal onderdeel uitmaakt van het Grote Plan.

Het is gebleken dat in de VS de meeste doden zijn te relateren aan enkele specifieke “batch-numbers”. Daarnaast is gebleken dat die specifieke partijen in 13 specifieke staten van de 50 terecht zijn gekomen.

Jane Ruby wil weten welke 13 staten dat zouden kunnen zijn. Het vermoeden is dat het uitsluitend “Red States” zijn. Staten waar massaal op Trump is gestemd, dan wel staten waar het hardst tegen het verplicht injecteren van de bevolking wordt geageerd: Florida, Missouri, Texas, etc. in weerwil van de oekazes van de president Joe Biden.