x

Wat als...

... de basis van vaccinologie wetenschapsfraude zou zijn?

In 2014 publiceerde de gerenommeerde Princeton University Press het boek "The Private Science of Louis Pasteur" van Gerald L. Geison. De auteur nam de pas vrijgegeven labonotities van L. Pasteur als basis voor zijn werk, en werpt een nieuw licht op de donkerder kant van de wetenschap.

Russisch roulette met naalden - met medisch researcher Désirée Röver