x

The Greater Reset

The Greater Reset is een reeks meerdaagse "hybride" events (tegelijk offline congres & online gestreamd) waar keuzevrijheid en onafhankelijkheid in de breedste betekenis centraal staan. Een congres van en voor vrijheidsdenkers en -doeners.
Het is de bedoeling een alternatief te bieden voor de top-down, gecentraliseerde, autoritaire visie zoals het World Economic Forum voor ons heeft bedacht met hun "Great Reset". Dit alternatief wordt ook wel "The People's Reset" genoemd.
The Greater Reset komt van de mensen zelf, vanuit het terugnemen van vrijheden en het vormen van gemeenschappen. Met praktische stappen en kennisdeling, om een nieuwe wereld te co-creëren vanuit individuele vrijheid, lichamelijke vrijheid en vrijheid van keuze.
Ervaringen en best practices omtrent soevereiniteit, off-grid wonen, permacultuur, gezond drinkwater, thuisonderwijs, cryptocurrencies,... worden er uitgewisseld.

  • Op www.thegreaterreset.org worden nieuwe events aangekondigd
  • Het officiële The Greater Reset Telegramkanaal: t.me/thegreaterreset
  • https://takebackourtech.org is één van de 'affiliated partner links', met tips om de bestaande technologieën in ons voordeel te gebruiken; op Telegram te vinden onder t.me/takebackourtech
  • Eveneens aanbevelenswaardig is t.me/thesurvivalpodcast

GREAT RESET

Vaccineer de hele wereld
Genetisch gemodificeerd labovoedsel
Globalisering
Artificial Intelligence aan de knoppen
CO2-taksen op alles

GREATER RESET

Lichamelijke zelfbeschikking
Organische voeding en permacultuur
Gemeenschapsleven
Connectie met de natuur
Blockchain en vrije energie voor iedereen