x

Freedom Cell Networks

Wat en waarom?

Freedom Cells zijn kleine decentrale netwerken van mensen die elkaar vertrouwen.

Idealiter bestaat een freedom cell uit praktische overwegingen uit een 8 à 10-tal personen. Binnen elke kring zijn er verschillende talenten, beroepsgroepen, middelen aanwezig, waardoor automatisch een hechte menselijke coherentie ontstaat. Freedom Cells overlappen elkaar ook doordat de deelnemers ook lid kunnen zijn van een andere cel, en er onderlinge communicatie en samenwerking mogelijk is.

Meer info hierrond vind je op de Freedom Cells website, en onderstaande handleiding helpt je al een flink stuk op weg.

Op Telegram vind je de Freedom Cell Directory onder t.me/FreedomCellDirectory. Op hun kanaal vind je trouwens ook de downloads van de The Greater Reset video's, met wie ze nauw betrokken zijn.

Nauw gelinkt is ook The Conscious Resistance, op Telegram te vinden onder t.me/theconsciousresistance.

Tips en info genoeg, maar uit de praktijk leer je nog het meest. Zoek in je buurt en probeer te connecteren met gelijkgestemden, kom fysiek bij elkaar en organiseer jullie. Dit is geen gek idee, is in volle opmars over heel het land, maar is niet zichtbaar omdat het informeel en onder de radar leeft.