x

Werelddominantie door kolonisering van ons lichaam ?

De directie van IG Farben is na de Tweede Wereldoorlog veroordeeld voor oorlogsmisdaden en genocide. 75 jaar later heeft deze kliek, die zijn roots in de Nazipraktijken heeft, grote belangen in de corona-pandemie. De invloed van Big Pharma op de vaccinatie-agenda geeft hen een nieuwe kans op werelddominantie en de kolonisatie van ons lichaam.

De farmaceutische en de patentindustrie hebben hun oorsprong in Duitsland. De chemische industrie had rond 1860 een aantal belangrijke uitvindingen gedaan, zoals het ontwikkelen van aspirine. Deze uitvindingen werden gepatenteerd. Dat was ook het begin van de farmaceutische en patentenindustrie, die daarmee de moleculen van medicijnen die ze ontwikkelden, wereldwijd in bezit kregen.

De leiders van deze chemische industrie waren van mening dat hun rol zó belangrijk was, dat ze vonden dat ze de wereld in hun macht moesten hebben. Men had de behoefte een politiek klimaat te creëren en een militaire macht op te bouwen, om op die manier hun (patent) wetten op te kunnen dringen aan andere landen. Na hun nederlaag in de Eerste Wereldoorlog wilden ze via de Nazipartij alsnog wereldmacht verkrijgen.

In 1925 zijn verschillende chemische bedrijven samengevoegd tot één kolos: IG Farben (Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Dit bedrijf had tijdens de Naziperiode bijna een volledig monopolie op de chemische industrie in Duitsland. De Raad van bestuur van IG Farben noemde zichzelf deRaad van Goden’.

IG Farben produceerde onder andere het gif Zyklon B, dat de Nazi’s gebruikten om op grote schaal joden en politieke tegenstanders te vermoorden. Toen de Duitse Wehrmacht in 1940 Frankrijk overmeesterde, was de Duitse patentenwet de eerste wet die op verzoek van IG Farben werd geïmplementeerd. Ook gebruikten zij het concentratiekamp Auschwitz en bouwden er een grote ‘fabriek des doods’, waarbij ze de kampbewoners gebruikten voor slavenarbeid. Een dwangarbeider had een levensverwachting van 3-4 maanden en werd bij ziekte overgeplaatst naar het vernietigingskamp Birkenau.

Nadat Duitsland de Tweede Wereldoorlog had verloren, werden 23 leidinggevenden door de Amerikanen vervolgd in het IG Farbenproces, tijdens de Processen van Neurenberg. Uit de microfilms en transcripten van dit proces, die pas na decennia werden vrijgegeven, bleek dat het hoofd van IG Farben ook een rol had gespeeld in het plannen van de oorlog. Tijdens de oorlog namen ze in de bezette landen alle bedrijven over. Alle bommen waarmee de Nazi’s de in te nemen steden bombardeerden, kwamen van IG Farben. Ze hadden dan ook een prominente rol in de oorlog.

Veel hooggeplaatste Nazi’s ontsnapten het Neurenberg-proces en vertrokken via Project Paperclip naar de Verenigde Staten, Zuid-Amerika (waaronder Argentinië) en Zuid-Afrika. De apartheid in Zuid Afrika, inclusief de raciale segregatie-wetten, waren een 1:1 kopie van de Neurenberg raciale wetten.

Het hoofd van Bayer werd in Neurenberg veroordeeld voor mensenrechtenschendingen, inclusief de in Auschwitz gepleegde genocide. Hij kreeg slechts 7 jaar gevangenisstraf, maar een paar jaar later was hij weer op vrije voeten en werd wederom CEO van Bayer.

Duitslands welvaart komt voort uit het wereldwijd verkopen van producten die gepatenteerd zijn, die ziektes promoten en niet elimineren, het plunderen van de publieke en private economieën van de wereld — en daarmee dood in genocidale proporties veroorzaken. Tot op de dag van vandaag.

Dr. Matthias Rath

In 1951 werd besloten IG Farben op te splitsen in de oorspronkelijke kleine en grotere bedrijven die IG Farben hadden gevormd. Vandaag de dag bestaan als zelfstandige bedrijven alleen nog Agfa, BASF en Bayer. Bayer speelt nog steeds een grote rol in de farmaceutische industrie. Op dit moment is Duitsland onverminderd de grootste exporteur van farmaceutische middelen, met name de patenten

Uiteindelijk bleven de grote jongens van de chemische bedrijven onaangetast. Duitsland had hun kennis nodig om een grootmacht te blijven. Zeker toen de Koude Oorlog begon en Duitsland een belangrijk machtsblok in het conflict met de USSR kon vormen. Vanaf dat moment waren de criminele chemische giganten “back in business.”

De voormalige Nazi’s speelden vervolgens een belangrijke rol in de oprichting van de Europese Unie in Brussel, om niet zozeer via militaire, maar dit keer via politieke wegen hun werelddominantieplan uit te voeren. Ondanks de valse pretenties is de EU geen democratisch orgaan. Het Europese Parlement maakt geen wetten. De Europese Commissie is aangesteld (en niet democratisch gekozen) en voert met behulp van 54.000 bureaucraten het beleid uit van de grote industriëlen, waaronder Big Pharma.

Veel Europeanen beseffen inmiddels wel dat de EU helemaal niet democratisch is en dat ze weinig invloed op het beleid kunnen uitoefenen. Desondanks is de macht van deze bureaucratische kolos enorm. De Duitse invloed binnen de EU is onevenredig groot, hetgeen men ook kan afleiden uit de 9 Duitse van de in totaal 27 commissarissen.

De herkomst van deze invloedrijke figuren heeft alles te maken met de farmaceutische giganten die in WO II een belangrijke rol hebben gespeeld. Daarbij is de directe connectie tot de Nazi’s en Tweede Wereldoorlog misschien niet zo evident, maar de belangen en belanghebbenden zijn nog steeds dezelfde.

Het politieke landschap verandert, de politieke camouflage verandert, maar de belangen blijven. Daarom is het zo belangrijk dat we erover praten. Dat we het naar buiten brengen. Deze stille wijze van beïnvloeding, niet alleen van de politiek, maar van de menselijke geest.

Dr. Matthias Rath

De huidige politici en ambtenaren zorgen met Europese wetgeving en internationale verdragen dat de patentenwet en farmaceutische belangen worden veiliggesteld. Zo heeft de Duitse Minister van Consumentenbescherming bij de voorzitter van de EU een wetsvoorstel ingediend, om te verbieden dat vitamines ingezet kunnen worden als preventief of therapeutisch middel.

Van 1933 investeerde IG Farben in de Nazi’s als onderdeel van hun plannen voor werelddominantie. In 1933 was IG Farben het grootste chemische en farmaceutische bedrijf ter wereld en de grootste financierder om de Nazi’s aan de macht te laten komen. Na de Tweede Wereldoorlog promoveerde Fritz Ter Meer van veroordeelde oorlogsmisdadiger naar voorzitter van bestuur van Bayer. Hij werd in Neurenberg veroordeeld voor genocide, slavernij en andere misdaden tegen de menselijkheid. Daarna was hij meer dan tien jaar de CEO van Bayer.

Dat verklaart ook de huidige vaccinatie-agenda en de propaganda over de zogenaamde veiligheid en effectiviteit van vaccins, die in wezen geen vaccins maar gen-injecties zijn. Deze zijn niet in het belang van de volksgezondheid, maar dienen slechts de belangen van de farmaceutische industrie, die zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan genocide en mensenrechtenschendingen.

Hun belang is niet enkel het winstoogmerk; met injecties krijgt men ook toegang tot het menselijk lichaam en wellicht zelfs de geest. Dat men daarbij een koppeling wil maken tussen biologie en technologie is iets dat bijvoorbeeld iemand als Klaus Schwab openlijk toegeeft.

Dr. Matthias Rath noemt het de kolonisatie van het lichaam. Hij vindt dat deze kolonisatie van ons lichaam begint of stopt met het besluit of wij dat wel of niet toestaan. “Het enige antwoord op vaccinatie, een vorm van kolonisatie van ons lichaam, is kennis en verlichting.” Die kennis begint bij een beter historisch besef over welke partijen, middels de EU en WHO, de vaccinaties erdoor drukken en welke rol zij in het verleden hebben gespeeld. De vraag die we ons daarbij moeten stellen is of de politiek, patentwetten en organisaties in het belang van de mensheid handelen, of de belangen van Big Pharma veiligstellen.

Ze zien zichzelf als goden. Ze zien Europa, de wereld, als een afzetmarkt.” Ze zien alle primaire aspecten van het menselijk leven als een marketingkans: energie, voedsel, water en gezondheid (middels het menselijk lichaam) — en zijn erop gefocust hoe men daar zoveel mogelijk geld aan kan verdienen. Door deze gebieden te monopoliseren krijgt men wereldwijd de regie over het menselijk leven.

Dr. Matthias Rath

De sleutel tot het in handen krijgen van al deze industrieën zijn de patenten. Daarom is men eveneens begonnen met het patenteren van voedsel. Het is dan ook geen toeval dat Monsanto is overgenomen door de farmaceutische gigant Bayer, een belangrijk grondlegger van de patentwetgeving.

Ook voor voedsel geldt dat patenten alleen te verkrijgen zijn voor moleculen die niet in de natuur voorkomen. Dit gemodificeerde voedsel heeft echter consequenties voor onze gezondheid. Net zoals bij medicijnen is geld en macht daarbij de drijfveer en zeker niet het streven naar gezondheid of natuurlijke diversiteit.

Men is echter hoe dan ook afhankelijk van onze medewerking om hun agenda verder door te voeren. Verwacht wel dat wanneer de ‘vreedzame’ kolonisatie van ons lichaam niet werkt en de bevolking onvoldoende meewerkt, een militair ingrijpen onvermijdelijk is.

De enige vreedzame manier om een nieuwe oorlog te voorkomen is door educatie. De kennis over wat er werkelijk na de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Het besef dat in wezen dezelfde partijen op sluwe wijze aan de macht zijn gebleven, is bij een grote groep onbekend, maar zou mensen een beter inzicht geven in wat men van plan is.

Door een beter historisch besef te krijgen, gaan mensen inzien dat de huidige coronacrisis en de rol van de farmaceutische industrie alles te maken heeft met de rol die de Nazi’s en Big Pharma zo’n 75 jaar geleden al speelden. Dan wordt ook duidelijk dat de huidige vaccinatie-agenda en het in het bezit willen nemen van het menselijk lichaam, een fascistisch beleid is, dat indruist tegen mensenrechten, waarbij de geschiedenis zich herhaalt.

Elke studie die gepubliceerd wordt die de voordelen voor de menselijke gezondheid van micronutriënten aantoont, is een nagel aan de doodskist van deze jongens (Big Pharma en grote industriëlen). Elke auto die rondrijdt op zonne-energie en niet de brandstof van deze jongens krijgt, is een nagel aan hun doodskist. Elke biologische tuin die aangelegd wordt, elke schoolles die onderwijst over natuurlijke gezondheid, is een nagel aan de doodskist van deze belangen … en een bijdrage aan de wereldvrede.

Dr. Matthias Rath

Big Pharma: een wereldwijde maffia

Hoewel de Duitsers een grote rol hebben gespeeld in de dominantie van de farmaceutische industrie, is dit niet slechts een Duitse of Europese aangelegenheid. Ook de Rockefellers en de Rockefeller Foundation hebben een prominente rol gespeeld in het ontwikkelen en promoten van ziekten, vaccins en de oprichting van de moderne farmaceutische industrie.

Er zijn sterke aanwijzingen dat het Sars-Cov2-virus afkomstig is uit een laboratorium. Ondanks dat Amerika met zijn beschuldigende vinger wijst naar de CCP (Chinese Communistische Partij) en het Chinese Wuhan Institute of Virology, is de invloed van spelers zoals Fauci, Obama en Bill Gates nog steeds onderbelicht. Andere bronnen zeggen dat de oorsprong van het gemodificeerde coronavirus oorspronkelijk uit de VS komt en naar China is gesmokkeld, toen de Amerikaanse wetgeving verbood om nog langer met ziekteverwekkers te experimenteren.

Dat biologische oorlogsvoering officieel verboden is, neemt niet weg dat het heimelijk toch plaatsvindt. Men hoeft niet ver terug in de tijd te gaan om te zien dat bepaalde groepen nergens voor terugdeinzen. Toen niet en ook nu niet. Uiteindelijk gaat het om een wereldwijde kliek, die het al grotendeels voor het zeggen heeft, maar nóg meer macht in handen wil krijgen: Big Pharma, IT- en social media-giganten en de financiële wereld. Zij hebben grote invloed op bestuursorganen zoals de VN, WHO en World Economic Forum, die nu wereldwijd grotendeels het beleid rond corona en vaccinaties bepalen