x

Parasitair organisme genaamd " Het Ding " gevonden in COVID-vaccins

Veel mensen zijn zich inmiddels misschien bewust van de vreemde "hydra"-achtige parasiet die werd gevonden in de COVID-vaccins door Dr. Carrie Madej en een paar andere onderzoekers/wetenschappers - Carrie Madej is een uitgesproken voorstander geweest tegen vaccins en is in veel interviews verschenen en evenementen om het publiek te waarschuwen voor deze gevaarlijke injecties.

Het begon allemaal met bevindingen van Dr. Erik Enby.
Erik Enby is een van de gevaarlijkste artsen van Zweden genoemd. Hij beweert dat hij onder de microscoop ontdekkingen heeft gedaan die verdere studie waard zijn. Als zijn bevindingen kloppen, kunnen ze het medische paradigma veranderen. In zijn lange carrière heeft Dr. Enby 30-40.000 patiënten (van over de hele wereld) behandeld, vaak "verlaten als hopeloze gevallen" door de gezondheidsdienst. Dankzij Enby hebben veel van deze een nieuw leven gekregen.

Dan Larhammar, lid van de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen, is een van Erik Enby's felste tegenstanders.

Hier ziet u de bevindingen zelf uit de mond van Dr. Erik Enby.


Oordeel vooral zelf !

Toen besloot Dr. Franc Zalewski het een trapje hoger te nemen.

Een opvallend aspect die Dr. Franc Zalewski in zijn presentatie naar voren bracht is de samenstelling van de 5 monsterflesjes die hij heeft onderzocht. Van de 5 flesjes waren 2 alleen gevuld met een zoutoplossing. De reeds eerder gememoreerde placebo’s. Dan waren er 2 flesjes gevuld met zoutoplossing en grafeenoxide. Het 5e flesje leverde onderstaande beelden op. Een injectie met een of ander monsterlijk, levend “DING”.

Dus we kunnen van alles ingespoten krijgen, van synthetische parasieten, tot en met Nano technologie. Maar het kan ook zijn dat u met een zoutoplossing wordt geïnjecteerd en er (voorlopig) niets wordt geactiveerd.

Tijdens zijn videopresentatie noemt hij het ‘het ding’. Hij vond het in de  Pfizer Comirnaty-vaccinprik,  in 1 van de 3 flesjes die hij bestudeerde. Dr. Zalewski’s ontdekking komt bovenop het onderzoek van vele andere onafhankelijke artsen, wetenschappers en onderzoekers (Dr. Robert Young,  Dr. Carrie Madej,  Dr. Zandre Botha en Dr. John B. ) die ook ontdekten dat het  COVID-vaccin  allerlei twijfelachtige en ronduit gruwelijke inhoud bevat – grafeen, nanometalen, PEG, parasieten, zelfrijdende wezens met tentakels, synthetische vezels en synthetische zelfassemblerende cirkelvormige structuren.

Vergelijkbaar met wat Madej onder de microscoop vond, is het een soort synthetisch wezen met tentakels. Zalewski vergelijkt het met iets uit een sciencefictionfilm, waaronder The Matrix, die een entiteit bevatte die “vliegt, tentakels had en zich aan andere dingen hechtte.”

In dit geval mat Zalewski zorgvuldig “het ding” en ontdekte de verhouding van zijn hoofd tot zijn benen (een hoofd van 20 micron / micrometer tot benen van 2,5 millimeter, wat overeenkomt met een verhouding van 1: 125).

Hij gelooft dat “het ding” zal groeien en zich zal ontwikkelen in het lichaam van mensen, en merkt op:

Het lijkt een hoofd en 3 benen te hebben… Het is niet gemaakt om daar gewoon te zitten en niets te doen… Dit is een levensvorm… Het groeide / ontwikkelde zich in 4 dagen… Een ‘wezen’ gegeven aan mensen in eieren in een vruchtbare omgeving. Ergens in de buurt zou er een soort signaal kunnen zijn waardoor dat ‘ding’ begon te leven. Het kan slapend zijn … Ik hoop dat het niet geactiveerd wordt.

Dr. Frank Zalewski

Zalewski wijst er ook op dat hij meer zag van deze wezens, waardoor elke bewering dat dit gewoon toeval was, werd weggenomen.

Inderdaad, met alle ontdekkingen die nu zijn gedaan, vol met microscopische beelden, zou iemand die vierkant naar het bewijsmateriaal heeft gekeken nog steeds kunnen geloven dat dit een gigantisch toeval is in plaats van de koud berekende transhumanistische agenda?

Zalewski suggereert dat grafeen in het vaccin fungeert als een soort voedsel of katalysator voor “het ding” omdat het vaccin de eieren van “het ding” bevat die lijken uit te komen in de aanwezigheid van grafeen.

NWO-propaganda (Nieuwe WereldOrde) bevordert het idee dat je bang moet zijn voor een nieuwe dreiging van bioterrorisme en dat de overheid je zal redden en beschermen. Je moet wel uitkijken voor  bioterrorisme,  maar de overheid zal degene zijn die het pleegt, niet voorkomt. Het echte bioterrorisme is niet van een of ander schijnvirus, maar eerder van besmette nepvaccins met gruwelijke synthetische parasieten die, zo zou het bewijs suggereren, zichzelf kunnen assembleren, zichzelf kunnen repliceren en zich kunnen vermenigvuldigen in het menselijk lichaam onder bepaalde omstandigheden.

Zalewski merkt meerdere keren op dat mensen de COVID-vax vrijwillig hebben genomen. Vrijwillig. En nu zullen velen van hen waarschijnlijk op aluminium gebaseerde levensvormen  in hun lichaam herbergen. Er komt nu zoveel informatie snel naar buiten die de  COVID-vax-inhoud blootlegt.

Hopelijk zal deze informatie over de hele wereld worden gedeeld en zal het, door zijn gruwelijke aard, helpen om sneller een einde te maken aan de COVID-Zwendel dan anders zou zijn geëindigd. Hopelijk zal een besef doordringen bij degenen die zijn geprogrammeerd door het reguliere verhaal, of die nog steeds op het hek staan, zodat ze ontwaken uit hun sluimer en begrijpen wat hier echt gebeurt.