x

NORYMBERGA 2.0

Over Dr. Reiner Füllmich:

Dr. Reiner Füllmich is een internationale procesadvocaat die met succes grote frauduleuze bedrijven zoals Volkswagen en Deutsche Bank aangeklaagde.

Dr. Reiner Fuellmich zal leiding geven aan meer dan 1.000 advocaten en 10.000 medische specialisten en vervolgens CDC, WHO en Davos Group voor misdaden tegen de menselijkheid vervolgen.

Dr. Reiner Fuellmich zijn werken en alle verhoren kan je vinden op Corona Auschluss ( uren aan whistleblowers o.a. ook prof. Mattias Desmet en Dr. Hilde Desmet zijn er te bezichtigen ) , je kan er meer dan 80 verhoren bekijken van proffesionelen die hun verklaring afleggen om later te gebruiken in DE rechtzaak die we niet uitspreken NU.

NORYMBERGA 2.0

Wat zijn de doelstellingen van het project?

Het doel van het project is om bewuste en verantwoordelijke Polen te activeren om historische en juridische documentatie te verzamelen die misdaden, wetteloosheid, misbruik en nalatigheid van openbaar gezag beschrijft en om individuele tragedies te documenteren die vandaag de dag onbekend zijn bij het grote publiek en die u vrijwillig wilt delen met ons.

Hoe gaan we de doelen van het project bereiken?

We zullen documentatie verzamelen en registreren en individuele rechtshandelingen zullen worden voorbereid om aanklachten te formuleren en specifieke personen aan te klagen die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor de gepleegde misdaden. We zullen ook professionele archiefdocumentatie registreren en op basis daarvan zullen we historische tijdschriften publiceren onder de verzamelnaam "Journals Nuremberg 2.0".

Wat was de aanleiding voor het opzetten van het project?

Als gevolg van de beslissingen van de Poolse regering, en in het bijzonder van het ministerie van Volksgezondheid en zijn ondergeschikte instanties, werden veel menselijke onrechtvaardigheden en grieven veroorzaakt en waren de slachtoffers voornamelijk Polen - burgers van de Republiek Polen.

Waar komt de naam van ons project vandaan?

Het Neurenberg 2.0-project herinnert aan het proces dat bekend is uit de geschiedenis: het nationaal-socialistische systeem van het Derde Rijk werd berecht voor de misdaden begaan door degenen die het beleid en de regels vertegenwoordigden die door dit systeem werden geïmplementeerd. De naam van ons project is puur symbolisch.

Achteraf gezien moest men ook deze plandemie oefenen met " Event 201 "

Sessie 1

Sessie 2