x

Hippocrates Belgium

Selectie van lopende acties en rechtszaken (voor een volledig overzicht klik hier)

Rechtszaak tegen de Orde der artsen - Nederlandstalig 28 maart 2021

​Verzoekschrift tot nietigverklaring en tot schorsing van het het advies "DEONTOLOGISCHE ASPECTEN BETREFFENDE HET VACCINATIEPROGRAMMA TEGEN COVID-19" van de Orde der Artsen

Ingebrekestelling Minister Vandenbroucke - 21 september 2021;

Ingebrekestelling Dr. Dirk Dewolf - Zorg en Gezondheid.

Een gelijkaardig document werd opgestuurd naar prof. Marc Van Ranst, prof. Erika Vlieghe, prof. Pierre Van Damme, prof. Steven Van Gucht, dr. Patrick Vankrunkelsven

Ook maakte de vzw Hippocrates Belgium een sensibiliseringsvideo specifiek voor jongeren. Voorlopig is hij nog te bekijken op Youtube, maar weet dat van alle video's waarnaar op deze website wordt verwezen, ook een offline backup wordt bijgehouden. Een USB-stick met alle beeldmateriaal (en méér) is te koop op alle activiteiten van 5 voor 12.

Vaccination des jeunes à la Covid-19 : soyez bien informé