x

Gaan we nu echt ook kinderen prikken?

Sinds eind november zette het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het licht op groen voor het coronavaccin van Pfizer voor 5- tot 11-jarige kinderen. Dit advies gaat over de coronavaccins van BioNTech en Pfizer. Uit een advies van de veiligheidscommissie van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) blijkt dat het coronavaccin van Pfizer en BioNTech veilig en werkzaam voor jonge kinderen wordt geacht. Bovendien zijn de voordelen groter dan de risico's. Reden om deze waarschuwingspagina eens af te stoffen en te updaten!

Is je ouderlijke 'nee' wel een nee? Belangrijk om weten is wat de WHO voorschrijft in verband met 'implied consent'. Het komt er in feite op neer dat je als ouder impliciet akkoord gaat met het vaccinatieprogramma van de school van zodra je kind er aanwezig is, ook bij voorafgaande kennisgeving van niet-akkoord.

Specifiek voor België wordt het CLB als scholenpartner ingeschakeld. In vele schoolreglementen staat m.b.t. vaccinaties normaliter vermeld dat het schoolpersoneel geen medische handelingen mag uitvoeren. Onder "partners van de school" staat doorgaans het CLB vermeld. Het CLB wordt ingeschakeld voor leerlingenbegeleiding, studie-oriëntatie,... maar ook voor zaken waartegen je je volgens het schoolreglement niet kunt verzetten, waaronder bv interventies bij spijbelgedrag, maar OOK zogenaamde "collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen ingeval van besmettelijke ziekten". Dit zou een alarm moeten laten afgaan, dus bestudeer het schoolreglement goed voor je je hiermee akkoord verklaart!

Recent (20 december 2021) was er een voorlichtingssessie die werd georganiseerd door de Vlaamse overheid, en sindsdien veelvuldig werd bekeken op Youtube. Dit webinar behandelt specifiek de problematiek rond de Covid-19 vaccinaties voor 5- tot 11-jarigen. De juriste legt in de video uit dat men uitgaat van een ‘impliciete toestemming’ van de ouders om hun kind(eren) te laten vaccineren. Kijk vooral naar het schema op moment 1u08. Het komt er op neer dat, indien ouders de vaccinatie niet expliciet weigeren, het kind eenvoudig wordt gevaccineerd op school. Het vaccinatiecentrum gaat ervan uit dat een schriftelijke toestemming van de ouders niet nodig is om het kind te mogen injecteren! Expliciet weigeren houdt in dat je je fysiek naar het vaccinatiecentrum moet begeven met je ID-kaart en het kids-ID van het kind, en daar de weigering moet laten vastleggen in het dossier. Die weigering zou ook online mogelijk zijn, maar daarover bestaat momenteel geen duidelijkheid. Deze richtlijnen bevestigen dus het concreet uitvoeren van de strategie van de WGO zoals we die hierboven reeds onder de aandacht brachten. Neem deze waarschuwing dus aub niet te licht op! Als je niet de nodige formele stappen onderneemt komt je kind gegarandeerd thuis met een prik, en kan je daar zelfs niets tegen inbrengen, want je was 'geïnformeerd' en 'akkoord'.

Ja maar, ik ga er wel van uit dat deze vaccins juist goed en nodig zijn voor onze kinderen

een doorsnee liefhebbende ouder

Test je dan even je kennis via de link hiernaast naar de Corona-enquête?

Zijn dit bijwerkingen waarvan we schrikken na het prikken? Dan zouden onze experten op zijn minst het verhaal dat de vaccins veilig zijn, kunnen en moeten bijstellen en de bevolking eerlijk wijzen op de reeds gerapporteerde sterfgevallen en bijwerkingen.
Maar wat als de rist bijwerkingen en gezondheidsrisico's al gekend was voor het begin van de wereldwijde vaccinatierondes? Op de website van de FDA (Food and Drug Administration) vonden we dit document terug; scroll door naar slide 17. Surprise surprise, publicatiedatum 22 oktober... 2020.
Mocht het ooit offline gehaald worden, kan je 't via onze website nog steeds downloaden.

Spring door naar 02:33:40. Deze cruciale slide wordt snel afgehandeld

Vanaf 02:33:40 is het interessant te zien hoe snel de inhoud van deze slide wordt afgehandeld.
En wat te denken van dit document daterend van augustus 2021? The Hospital for Sick Children (SickKids) is geaffilieerd aan de University of Toronto, en stelt meteen een hele handleiding ter beschikking over hoe de jonge myo- en pericarditis-patiëntjes ten gevolge van de Covid-19-injectie moeten worden behandeld.
Hoe noemen we dit? "Injectie met voorkennis"? Bij kinderen over wie we nota bene altijd hebben gezegd dat ze weinig tot geen risico lopen? En opeens komt het EMA doodleuk vertellen dat de injecties 'veilig' bevonden zijn, wetende dat dit rapport in de lade ligt?

Volgens ons is men nog voor men massaal kinderen tussen 5 en 11 jaar gaat inspuiten, perfect op de hoogte van het feit dat deze injecties kunnen leiden tot een verhoogde kans op hartspierontsteking (myocarditis) of ontsteking van het hartzakje (pericarditis). Wij hebben verschillende bijsluiters via de websites van de producent geraadpleegd.

In de bijsluiter voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar vonden we de exacte bewoordingen:
"Er is een verhoogd risico op myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje) na vaccinatie met Comirnaty (zie rubriek 4). Deze aandoeningen kunnen binnen enkele dagen na vaccinatie optreden en deden zich voornamelijk voor binnen 14 dagen. Ze werden vaker waargenomen na de tweede vaccinatie, en vaker bij jongens en jonge mannen. Na vaccinatie moet u alert zijn op tekenen van myocarditis en pericarditis, zoals kortademigheid, hartkloppingen en pijn op de borst, en onmiddellijk medische hulp inroepen indien deze optreden."
Ook staat in die bijsluiter nog dat Comirnaty niet wordt aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Op de bijsluiter voor kinderen van 5 tot 11 jaar (versie 9/12/2021) spreekt men over "zeer zeldzame gevallen van myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje) die zijn gemeld na vaccinatie met Comirnaty." En naar analogie met het vaccin voor volwassenen en jongvolwassenen vanaf 12 jaar, wordt Comirnaty ditmaal niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 5 jaar (maar de 'voorwaardelijke goedkeuringen' voor de leeftijdscategorie van 6 maanden tot 5 jaar worden nu al openlijk besproken)

Op de derde bijsluiter die we via de Comirnaty website hebben gedownload, is echter geen sprake meer van zeer zeldzame gevallen, maar ronduit van een verhoogd risico: "Er is een verhoogd risico op myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van het hart- zakje) na vaccinatie met Comirnaty (zie rubriek 4)." Dit is ook de versie die op de website laatjevaccineren.be terug is te vinden!

Voor wie het meer heeft voor exceltabellen en statistiek, gebaseerd op de officiële cijfers die je op het meldingsplatform Eudravigilance kan terugvinden, hebben we het rekenwerk van Erik Boomsma. Deze brave man analyseert wekelijks alle cijfers van Eudravigilance en zet de gerapporteerde bijwerkingen per fabrikant in een overzichtelijke excel-sheet. Dit is niét de analyse van de meest recente cijfers, maar toont aan wat de methodiek achter de gerapporteerde cijfers is. Aangezien hij rekening houdt met de (weliswaar wetenschappelijk toegegeven) onderrapportering, ligt het totale aantal ernstige bijwerkingen & sterftecijfers vele malen hoger dan in bovenstaande Eudravigilance screenshot. Alle bovenstaande cijfers moeten dus gedeeld worden door 6 en vermenigvuldigd met 100. Concreet: bij 37927 gerapporteerde sterfgevallen gaat het dus in werkelijkheid om 632116 vaccindoden, enkel in Europa, het VK niet meegerekend. De video duurt weliswaar 53', maar achter elke seconde zit een grondige researchtijd, en alleen al daarom is hij uw tijd meer dan waard. Het gaat om levensreddende info, meer bepaald voor onze (klein)kinderen. Aangezien de video niet makkelijk kon worden ingebed, kunt u hem via deze link op Rumble bekijken.

En had u onderstaande boodschap van Robert Malone, nota bene de mede-uitvinder van de mRNA-techniek, al gehoord? En verwondert het u nog dat LinkedIn zijn profiel heeft verwijderd wegens "in strijd met hun community guidelines"?

Robert Malone: before you inject your children

Pas wanneer veel kinderen sterven, zullen mensen wakker worden.

Robert Malone, mede-uitvinder van de mRNA-technologie te gast bij INFOWARS

Geert Vanden Bossche, een UGent-alumnus, behaalde zijn PhD in de virologie aan de universiteit van Hohenheim in Duitsland. Hij was ook als adjunct werkzaam bij verschillende Duitse en Belgische universiteiten. Geert heeft carrière gemaakt bij verschillende vaccinproducenten waaronder GSK, Novartis, Solvay Biologicals waar hij zijn bijdrage leverde bij aan vaccinonderzoek en -ontwikkeling, waarna hij verkaste naar Seattle om er voor the Bill & Melinda Gates Foundation te werken als Senior Program Officer van het Global Health Discovery team. Daarna werkte hij in Genève als Senior Ebola Program Manager bij GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization). Het etiket "antivaxer" blijft op deze man niet kleven; daarom verdient hij des te meer onze aandacht wanneer hij zijn mond opent.

Tijdens een interview op Blckbx.tv spreekt hij niet mis te verstane woorden uit.

Men mag mij werkelijk in de gevangenis duwen als dit een goed einde heeft.
Maar omgekeerd dus ook: iedere verantwoordelijke in de publieke gezondheid, medici,... noem maar op, die ijvert voor de massale vaccinatie van kinderen, zou moeten durven zeggen dat wanneer dit verhaal ongunstig afloopt, men hen zonder meer kan opsluiten.

Geert Vanden Bossche bij Blckbx.tv

Geert Van Den Bossche bij Blckbx.tv te gast
Geert Vandenbossche via voiceforscienceandsolidarity.org : Why is Covid-19 vaccination for children an unforgivable sin?

Er zijn massa's initiatieven zoals onze eigen brief aan de directie, bewustmakingscampagnes,... die we hier onmogelijk allemaal kunnen opsommen. Enkele bewustmakende video's:

Campagne stichting Artsencollectief
Drs. Evelien Peeters: "Vaccineren voor een ander? Dat gaat helaas niet op"
Evelien Peeters is internist-endocrinoloog en voorzitter van Stichting Artsen Covid Collectief.
Russische roulette met naalden - medisch onderzoeksjournalist Désirée Röver
Martin Daubney (Reclaim Party): vaccinating kids is a step too far
Peter Stew: kids will die, PFIZER knew

Onderstaande downloads kunnen een eerste aanzet tot verdere actie zijn. Of neem een kijkje op de partnerpagina waar o.a. Bewuste Burgers, Wij De Ouders, Docs4OpenDebate, NotreBonDroit enz tal van tools en documenten ter verdediging van je kind aanreiken. Informatie over de risico's van de inentingen vind je bij Artsen Voor Vrijheid, Vaccinatieschade.be, Stichtingvaccinvrij.nl,...
Er is nog een kans en een beetje tijd voor een algemene bewustzijnsshift: schooldirectie en lesgevend personeel hebben doorgaans voor hun beroep gekozen omdat ze het beste met je kind voorhebben. Treed met hen in gesprek van mens tot mens en spreek uit oprechte bezorgdheid en liefde voor je kind. Blijf in contact, blijf praten; pas wanneer er geen dialoog meer mogelijk is en de prikbusjes voor de scholen staan, hebben we een groter probleem.