x

«Eurogendfor» - het privéleger van de EU met licentie om te doden

De European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR of EGF) is een operationele, vooraf georganiseerde, robuuste en snel inzetbare interventiemacht, die uitsluitend bestaat uit elementen van verschillende Europese politiediensten met de militaire status van de partijen om alle politietaken in het kader van crisisbeheersingsoperaties, zoals vastgelegd in artikel 1 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gendarmeriemacht.

Het EFG werd gelanceerd door een overeenkomst in 2006 tussen vijf lidstaten van de Europese Unie (EU): Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal en Spanje. Roemenië trad toe in 2009; Polen in 2011.Zijn status is vastgelegd in het Verdrag van Velsen van 18 oktober 2007. Het hoofdkantoor is gevestigd in Vicenza, Italië.

Het EFG is momenteel niet opgericht op EU-niveau (het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, GVDB) genoemd; het is bijvoorbeeld geen project van de Permanente Gestructureerde Samenwerking (PESCO) van het GVDB. Het EFG kan echter wel bijdragen aan de uitvoering van het GVDB, indien het overeenkomstig artikel 42.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) als multinationale strijdmacht ter beschikking wordt gesteld.

De Franse minister van Defensie Michèle Alliot-Marie stelde de strijdmacht voor het eerst voor in september 2003. Alliot-Marie en de Italiaanse minister van Defensie Antonio Martino presenteerden het idee op de bijeenkomst van de ministers van Defensie van de Europese Unie in oktober 2003. De uitvoeringsovereenkomst werd uiteindelijk ondertekend door de ministers van Defensie van de vijf deelnemende landen op 17 september 2004 in Noordwijk, Nederland. Op 23 januari 2006 werd het EFG officieel ingehuldigd tijdens een militaire ceremonie in de kazerne van Gen. Chinotto in Vicenza.

Het EFG werd op 20 juli 2006 volledig operationeel verklaard, na de interministeriële bijeenkomst op hoog niveau in Madrid, Spanje, en de tweede succesvolle commandopostoefening (CPX), die plaatsvond tussen 19 en 28 april 2006. De eerste CPX werd gehouden op de National Gendarmerie Training Centre in Saint Astier, Frankrijk in juni 2005.

Na de toetreding van Roemenië tot de Europese Unie, zocht de Roemeense gendarmerie de status van permanent waarnemer bij de Europese gendarmerie, als een eerste stap op weg naar een volledig lidmaatschap. Op 3 maart 2009 werd de Roemeense Gendarmerie een volwaardig lid van de European Gendarmerie Force.

De Poolse Militaire Gendarmerie was oorspronkelijk een partnermacht en op 10 oktober 2006 gaf Polen te kennen graag toe te willen treden tot het EFG. In december 2011 heeft Polen het volledige lidmaatschap van het EFG aangevraagd, dat in 2011 is toegekend.

Er is stiekem en in het geheim achter gesloten deuren een geheim Europees leger opgebouwd 21 landen, 2400 politie agenten. Eurogendforce is een combinatie van politie, geheimdiensten en leger, die volgens het oprichtingsverdrag van de EU opstanden de kop in moet drukken, hoe kan de Europese Unie het rechtvaardigen om zo'n strijdmacht op te zetten. Het is bijna niemand bekend dat Eurogendfor door middel van een geheim verdrag achter gesloten deuren is afgesloten, Er is een speciale eenheid opgericht met een hoofdkwartier in het Italiaanse Vicenza, met met meer dan duizend leden die als speciale eenheid TEGEN VOLKSOPSTANDEN, tegen mensen die het niet meer eens zijn met het beleid in de Europese Unie ingezet zou moeten worden.

Deze Eurogendforce betekent uiteindelijk dat de instituten van de Europese Unie BANG zijn voor hun eigen BURGERS en denk je eens in als de politie zich achter de burgers schaart ook dan word deze paramilitaire eenheid ingezet. Dit is de erkenning van de verdeeldheid in deze Europese Unie. Daarom wordt het ook geheim gehouden en hoor je hier dus ook niets over, er word niet en nergens over gepraat. Maar het ontwikkeld zich meer en meer achter gesloten deuren en is een bedreiging voor de burgerrechten. Een Europarlementariër Het is onbeschoft hoe stiekem ze dit tussen alle dingen door er even doorheen hebben gedrukt. Een Europarlementariër stelde eens een vraag en kreeg te horen dat Eurogendfor geen instituut is van de EU, wat een keiharde leugen is.

Als je alles ontkend en overal om liegt en in het geheim een legermacht opzet, geen openheid van zaken geeft, heeft een slecht geweten voor zijn eigen bevolking en dat laat zien hoe deze Europese oligarchie van elites werkelijk over hun burgers denkt. Zolang ze in het gareel blijven en betalen worden ze zoet gehouden, maar zodra ze dat niet meer zijn komen ze met Eurogendfor. Ik noemde al even dat deze komen in het geval van oproer of opstand mocht men het niet meer eens zijn met de gevestigde orde, de regering zal een verzoek doen bij de Europese unie en deze ongekozen elite zal Eurogendforce op je dak sturen, let wel dat dezen een license to kill hebben, bij een opstand zijn ze gevrijwaard van vervolging.

Herinner je de doden door schoten van politie in Rotterdam ?