x

Die ongepaste vergelijkingen met de vorige eeuw...

"Tijdens deze pandemie zijn alle vergelijkingen met het leed dat de joden in de vorige eeuw is aangedaan, volledig ongepast. Het vaccinatiepaspoort vergelijken met de gruwel die aan de jodenster is verbonden, is daarom verwerpelijk." Politici en opiniemakers struikelen om het verontwaardigst over elkaar heen.

Maar zijn die parallellen echt zo van de pot gerukt?

" Those who cannot learn from history are doomed to repeat it "

George Santayana

Zie je 't nu al?

Om ervoor te zorgen dat we ons niet opnieuw laten meeslepen in een collectieve psychose, is 'bewustwording' een noodzakelijke eerste voorwaarde: zien waarheen dit kàn leiden en zich bewust worden van de risico's als we dit laten ontsporen door te zwijgen en het te laten gebeuren.

10 stappen naar GENOCIDE (zoals verwoord door Mona) :

1. Categoriseren

Er is een meegaande massa en een niet meegaande minderheid. De niet meegaande minderheid staan voor hun rechten en vrijheden. Dit is de doelgroep, waarmee ‚vrijheid' het doelwit is. Deze groep zal met geweld tot gehoorzaamheid worden gedwongen en volledig afhankelijk gemaakt van de Staat. Vrijheid krijg je weer terug als je meewerkt. De plannen die de Staat heeft, worden verhuld achter een gordijn van mooie beloftes en nobele doelen: Build Back Better, een basis inkomen voor iedereen, schonere lucht, water, enzovoort. Dit zijn beloftes die alleen maar gestalte krijgen als je met alle voorwaarden akkoord gaat. Je krijgt niets van dat moois als je niet akkoord gaat met de regels van het nieuwe normaal. Dit is het einde van keuze vrijheid voor natuurlijke geneesmiddelen, het einde van eigen bezit, eigen voedsel verbouwen en eigen medicijnen maken. Alles wordt het bezit van de Staat, door de staat georganiseerd, door de Staat gecontroleerd en door de Staat beheerd. Inclusief je lichaam en geest. In dit scenario hebben we het over een permanente situatie van slavernij als het nieuwe normaal.

2. Symboliseren

Het doelwit (de doelgroep) wordt zichtbaar gemaakt door omgekeerde psychologie. Modelburgers, die keurig netjes in het plaatje van The New World Order passen bedekken hun gezichten met mondkapjes. De slechte mensen die een gevaar vormen voor de volksgezondheid, zijn degenen die zichtbaar zijn in de massa, zij die geen mondkapje dragen. Op deze manier wordt het doelwit symbolisch gemerkt. Door vrijwillig een mondkapje te dragen, geef je aan je vrijwillig te onderwerpen aan de tirannie. Door geen mondkapje te dragen, geef je aan te accepteren dat je vrijwillig het doelwit bent.

3. Discrimineren

Dit is het moment waarop de dominante machthebber overgaat tot verplichtingen, sancties, wetten, gewoontes, normen en hun politieke macht om de doelgroep hun rechten te ontzeggen Het ontzeggen van rechten is altijd een symptoom van tirannie en een fase tot genocide. Je kunt geen rechten afnemen en nog spreken van leven in een vrije wereld. Het afnemen van rechten is altijd een teken van een opkomende dictatuur. Dit is te herkennen door bijvoorbeeld:

- je te vertellen hoeveel mensen er bij je op bezoek mogen komen,
- hoe dicht je bij elkaar mag komen,
- hoe laat je op straat mag zijn,
- welke afstand je mag afleggen,
- vliegen wordt beperkt of verboden,
- sluiten van restaurants, café’s, winkels,
- afzeggen van evenementen, olympische spelen, Eurovisie songfestival
- afzeggen van sportwedstrijden (of zonder publiek),
- afzeggen van familiebijeenkomsten,
- sluiting van cultuur (musea, theater, bioscoop, zang, dans,
- zonder mondkapje toegang weigeren tot openbaar vervoer, winkels, ziekenhuizen,
- afsluiten (isoleren) van personen (ouderen),
- bedrijven failliet laten gaan, mensen verliezen hun werk, hun inkomen, hun bezittingen.

Onze rechten worden aangevallen. Het begint met verplichte mondkapjes en daarna komt het vaccineren. Wil je niet gevaccineerd worden, dan krijg je geen toegang tot een normaal leven.

4. Ontmenselijken

De doelgroep is nu zichtbaar gemaakt en wordt middels propaganda door politici en media openlijk gelabeld als:

gevaar voor de volksgezondheid,

- antivaxxer,
- onhygiënisch,
- #complotdenker ,
- radicaal,
- gevaar voor de samenleving,
- terrorist,

Dit is nu al door de massa aan- en overgenomen. Het is discriminatie en ontmenselijking van de doelgroep.

5. Organisatie

Deze fase is bereikt wanneer een Staat of instituut plannen maakt om mensen te doden. In 2010 publiceerde The Rockefeller Foundation al een document waarin ze de ‚Lock Step’ beschrijven. Hierin wordt ook de tegenwerking van een groep onder de loep genomen. De plannen om de gehele wereldbevolking te vaccineren zijn al in de 90-er jaren ontstaan. Toen ontwikkelde de UN hun plan getiteld 'Agenda 21’. In oktober 2019 werd Event 201 gehouden om een pandemie door een Corona uitbraak te ensceneren. Dit werd georganiseerd en bijgewoond door dezelfde groepen (Rockefeller, Bill & Melinda Gates Foundation, WHO, World Economic Forum). Inmiddels is er ook een Agenda 2030. Hierin worden de plannen nog verder uitgewerkt. Mensen zullen niets meer bezitten, eten grassen en insecten, enzovoort.
Dit keer is de genocide geen grove massamoord met geweld, schietpartijen en bloederige slachtpartijen. Dit keer is het een wereldwijd geluidloos verraad. Vormgegeven door 'mind control’, gebaseerd op angst en trauma. Hierdoor worden mensen overtuigd te buigen en gaan daarmee hun eigen ondergang tegemoet. Door verlies van mogelijkheden, medisch geweld en dood door injecties.

6. Polarisatie

Doelbewust aanwakkeren van verdeeldheid tussen de massa en het doelwit: de minderheid. Deze asymptomatische gezonde mondkapjesweigeraars, die zich weigeren te conformeren aan de 1,5 meter en andere maatregelen, blijven het virus maar overdragen. Als het doelwit niet onder controle kan worden gebracht, gemaskerd en opgesloten, blijven zij een gevaar voor de volksgezondheid. Zij zijn er de oorzaak van dat de lockdowns maar immer door moeten gaan en we nog steeds onze vrijheden niet terugkrijgen. Dit is morele chantage en tiranniseren van het doelwit. Een methode die ontwikkeld is om de doelgroep onder druk te zetten. Het doelwit is er de reden van dat de ziekte maar door blijft woekeren, dat het ziekenhuispersoneel overbelast wordt, dat de horeca gesloten moet blijven, dat alle maatregelen gehandhaafd of zelfs aangescherpt moeten worden. Het is buigen of barsten voor het doelwit. Als ze blijven tegenwerken moet de maatschappij zich misschien wel van deze groep ontdoen. Opsluiten in quarantainekampen, inrichtingen, onvrijwillig laten behandelen. In elk geval moet hen het zwijgen worden opgelegd. Het is cruciaal om ze te censureren, van social media te verwijderen, monddood te maken.

7. Voorbereiding

In deze fase worden de gediscrimineerden geïdentificeerd, afgezonderd en daarna volgt vaak deportatie en isolatie. Ook weer door omgekeerde psychologie. De massa zijn dragers van de merktekenen. Het eerste merkteken was het mondkapje, het tweede is het vaccinatiepaspoort en het derde wordt de digitale identificatie in de vorm van geïntegreerde technologie; microchips. Draag je deze symbolen niet, dan wordt je een paria, uitgestoten, een verschoppeling.

8. Vervolging

Isolatie, bezit afgenomen, gedwongen dragen/toediening van de symbolen, heropvoeding in speciale kampen. Er wordt her en der al voorgesteld om de ongevaccineerden een zichtbaar embleem te laten dragen. Zoiets als de jodenster in de tweede wereldoorlog. Er zijn al quarantainekampen gebouwd, zodat de geïnfecteerde afgevoerde groep verder geïsoleerd kan worden en gedwongen behandelingen moet ondergaan. De politie krijgt toestemming om huizen binnen te dringen en de 'geïnfecteerde persoon' af te voeren. Zelfs kinderen kunnen van hun ouders gescheiden worden. Bezittingen van besmette personen mogen vernietigd worden om de ‚verspreiding’ tegen te gaan. In werkelijkheid moet de verspreiding van vrijheid, het vrije denken en meningsuiting moet worden tegengegaan. Het gaat er niet om het virus onder controle te krijgen, maar een intensieve 'mens-houderij' op te zetten.
Iedereen die zelf onderzoek heeft gedaan weet dat de PCR-test 100% ondeugdelijk is. De test kan geen ziekte of infectie opsporen. De test toont aan dat er DNA/RNA aanwezig is. Je kan een positieve test bekomen op een geit, cola, motorolie, papaya's, hondenurine, enzovoort. Daarom wordt de PCR-test wereldwijd gebruikt om maatregelen op te kunnen baseren en alle landen in lockdown te gooien.

9. Vernietigen

Hier begint de slachting. De slachtoffers worden niet langer als volwaardige mensen gezien. Het zijn alu-hoedjes, anti-vaxxer, complotdenker, Q-Anon gekkies, radicalen, terroristen en daarom een gevaar voor de samenleving. De vernietiging is al gaande op semi-vrijwillige basis. Zoals de ouderen die (on)vrijwillig in een lockdown zijn gezet en sterven van eenzaamheid, mensen die zichzelf van het leven beroven omdat ze door alle maatregelen in een depressie raken en het leven niet meer aankunnen, mensen die van de stress een hartaanval krijgen, een overdosis drugs nemen, zich dood drinken. Daarnaast zijn er degenen die hopen gered te worden door het wondervaccin, maar er ongeneeslijk ziek van worden of eraan doodgaan. Tot slot is er de poging de 'vrije mens’ te elimineren. Dit gebeurt middels geweld en moord (gewelddadig optreden van ME en politie bij vrijheidsprotesten), tegen de oppositie en iedereen die zich verzet tegen de tirannie.

10. Ontkenning

Regeringen ontkennen de systematische discriminatie en de moedwillige vernietiging van de economie. De onderdrukkers ontkennen de geleden schade en misère die uit de maatregelen voortkomen; faillisementen, werkloosheid, huiselijk geweld, depressies, zelfmoord, enzovoort. Bewijsmateriaal wordt vernietigd en getuigen vermoord. Sterker nog; de slachtoffers worden als schuldigen aangewezen. Wereldwijd zijn al honderden wetenschappers, virologen, en anderen met specifieke kennis 'omgekomen’ of 'gezelfmoord'. Dr. Simone Gold, hoofd van America’s Frontline Doctors is bijvoorbeeld onlangs gearresteerd en kan een zware straf tegemoet zien. De genezende werking van bijvoorbeeld hydroxychloroquine wordt ontkend of ontkracht aan de hand van frauduleuze onderzoeksrapporten. De digitale boekverbranding is in volle gang; informatieve YouTube video’s worden massaal verwijderd, kennis over zelfgenezing en natuurlijke geneeswijzen is onvindbaar gemaakt op het internet. Kennisoverdracht van deze eeuwenoude wijsheden wordt verboden.