x

De pandemiewet uitgelicht & uitgelegd

Zoals we wereldwijd zien, woedt er een strijd van onverkozen noodregeringen tegen de vrijheid van hun eigen bevolking. Periodes van korte versoepelingen, "terug naar normaal"-aankondigingen en tickets naar het rijk van de vrijheid worden afgelost door nieuwe restricties. Eén constante is dat we bij elke versoepeling alleen maar kunnen vaststellen dat we minder vrijheden hebben dan voor de vorige lockdown. Had men je vorig jaar gezegd dat je enkel met een Covid Safe Pass opnieuw zou worden toegelaten tot het openbare leven, men had je voor gek verklaard. Maar waar staan we nu? De complotgekken die bij het begin van de 'pandemie' verklaarden dat COVID staat voor Certificate Of Vaccination ID, blijken vandaag iets minder getikt. Een geleidelijke invoering van steeds dystopischer maatregelen was noodzakelijk om het langzaam maar zeker door de burgerlijke strot te duwen.

Terwijl overal in Europa een steeds groter deel van de bevolking stilaan doorheeft dat het geen strijd tegen een virus is (en nooit is geweest), maar een coup tegen de democratische samenlevingen en de vrijheden, weigert de overgrote meerderheid van de Vlamingen zelfs maar te overwegen dat hun regering misschien weleens niét het beste met hen voorheeft.

Tegelijk schakelt deze "noodregering" een versnelling hoger en wil men de pandemiewet gaan activeren. "Für ihre sicherheit", want men wil u beschermen, weet u. Wat houdt deze pandemiewet, die in werking kan treden van zodra de regering een noodtoestand uitroept (en dit op 28/10 ook heeft gedaan), eigenlijk in? En waarom moest die er in augustus - terwijl het hele land in vakantiemodus vertoefde en ons werd beloofd dat we 'veilig' zouden zijn met een vaccinatiebereidheid die vér boven de 70% lag - überhaupt nog doorgeduwd worden?

Zelfs vandaag is er geen énkele reden om te geloven dat we in een pandemie zitten. De slachtoffers van ernstige bijwerkingen die al dan niet op Eudravigilance worden gerapporteerd en op intensieve zorgen terechtkomen, worden gerebrand tot de pandemie van de ongevaccineerden.

De pandemiewet kort samengevat. Van zodra de Koning de noodtoestand uitroept - die wordt bepaald door de herziene definitie van een pandemie volgens het WHO - gaat het circus van start. Die noodtoestand duurt maximaal 3 maanden maar kan telkens weer voor 3 maanden verlengd worden; endless lockdowns zeg maar. De Koning (u weet wel, de man die uitsluitend een representatieve functie vervult in onze "democratie"), neemt zelf maatregelen van bestuurlijke politie, bijgestaan door de 'experts' op vlak van grondrechten, economie en mentale gezondheid. De deontologische code die deze volksdienaars moeten naleven, wordt opgesteld door de Koning.

Burgemeesters en gouverneurs mogen autonoom beslissen om zelf nog strengere maatregelen te treffen dan wat bovenstaande staatsclowns ons voorschrijven. Ook zij mogen hun maatregelen telkens voor 3 maanden verlengen.
Net zoals eerder al eens werd gerepeteerd, gaat het opnieuw over nader te bepalen regels of voorwaarden in verband met:

  • Beperkingen op de bewegingsvrijheid, grenscontroles,...
  • Toegangsbeperkingen (bijvoorbeeld toegang tot publieke ruimtes)
  • De overheid die ons naar eigen goeddunken toelaat om bepaalde goederen wel of niet te verhandelen of te consumeren; u weet wel, datgene wat zij 'essentieel' vinden.
  • Samenscholingsverbod. Beeld je in dat we ons zouden verenigen om samen ons ongenoegen te uiten en het aantal 'besmettingen' hierdoor zou oplopen.
  • Het welzijn van de werknemers; op de terugkeer van de mondmaskers en het telewerk wordt nu al luidop gehint.
  • Sluiting van één of meerdere categorieën van inrichtingen of delen van inrichtingen die publiek ontvangen, alsook van samenkomstplaatsen. Zouden ze opnieuw horeca, kerken, sportclubs dichtgooien? Dat zouden ze toch nooit...

Overtreding van deze maatregelen kan leiden tot geldboetes en gevangenisstraffen. De boetes die tijdens de generale repetitie van 2020-2021 door de rechtbanken van tafel werden geveegd wegens 'geen wettelijke basis', krijgen met deze Pandemiewet wél een wettelijk kader. Net wat we nodig hadden!
Bedenk even dit: rechters staan in dienst van de Staat en spreken recht volgens de wet, niet volgens wat zij of u & ik rechtvaardig vinden. Het heeft dan ook totaal géén zin om rechtszaken te voeren in gerechtshoven die bestaan om staatswetten te laten naleven. Waste of time & money. Het enige wat wél helpt, is geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid en het stoppen van erkenning te geven aan dergelijke machtsblokken.

Hetzelfde scenario ontvouwt zich wereldwijd; enkel de snelheid waarmee dit gebeurt, verschilt van land tot land, maar de agenda is duidelijk.

Voor wie er de lol nog van inziet, is er nog steeds zwarte galgenhumor van JP:

Awaken with JP - The next 4 mandates coming your way! Totalitarianism is GREAT

Heerlijk toch? Men kan je voor uw eigen veiligheid van de rest van je gezinsleden verwijderen en in quarantainekampen onderbrengen, je de toegang tot voeding ontzeggen als je de supermarkt dreigt te besmetten, je verbieden je geloof te belijden én wie nog een vergund wapen in huis zou hebben, kan dit voor zijn eigen veiligheid maar beter afgeven aan de onderdrukker.

Oh, voor mocht je 't niet gesnapt hebben: dit geldt ook voor de dubbel gevaccineerden die, wanneer ze zouden afzien van de derde of vierde spuit naar de vrijheid en door deze verzetsdaad overnight radicaliseren tot extreemrechtse vaccinweigeraar, eveneens een rood kruis ipv een groen vinkje zullen krijgen.

Je bent namelijk maar zo lang 'volledig gevaccineerd' als de geldigheidsduur van je laatste vrijheidsshot voorschrijft.

Klantenkaart Pfizer
Getrouwheidskaart Pfizer