x

Wie is Aleister Crowley?

De naam "Crowley" is synoniem geworden voor occultisme, magie en geheime genootschappen - maar wie was de man achter dit alles? Wie was Aleister Crowley eigenlijk, en waarom is zijn naam synoniem geworden met esoterische geschriften?

In dit artikel bespreken we wie Crowley was, inclusief zijn levensverhaal, de vele controverses die hij inspireerde, zijn connectie met het occulte en al zijn beroemde geschriften. Als je je ooit hebt afgevraagd wat de inspiratie is achter personages als de beroemde demonen van Supernatural of Good Omens, komt het allemaal terug op één beroemde occultist.

Wie is Aleister Crowley?

Aleister Crowley , geboren als Edward Alexander Crowley in 1875, was een beroemde schrijver, occultist en levensgenieter die bekend stond om het beoefenen van magie - deze unieke spelling onderscheidde niet alleen zijn praktijken van toneelmagie, maar omvatte ook alle acties die leidden tot een het lot van de persoon, of hun "ware wil".

Crowley's Jeugd

Crowley werd geboren als kind van een prediker en bracht het eerste deel van zijn leven door als een evangelische christen. Zijn vader stierf toen hij 11 was, en Crowley's overtuigingen veranderden vrij snel - al snel begon hij in opstand te komen door niet alleen de Bijbel in twijfel te trekken, maar ook door deel te nemen aan allerlei activiteiten waar de kerk niet blij mee was. Zijn gedrag leidde er uiteindelijk toe dat zijn moeder hem 'het beest' noemde, dat hij adopteerde en omarmde.

Op 20-jarige leeftijd had Crowley de naam 'Aleister', de Gaelic-vorm van Alexander, als zijn nieuwe naam aangenomen. Crowley ging enige tijd naar de universiteit van Cambridge, maar stopte voordat hij een diploma had behaald. Tijdens zijn studietijd overwoog hij een carrière in de Russische diplomatie, maar een ziekte deed hem heroverwegen. De ziekte zorgde er ook voor dat Crowley filosofischer ging nadenken over leven en dood, wat hem verder naar het occulte aanspoorde.

Van hem was bekend dat hij seksueel promiscue was, voornamelijk met vrouwen, maar af en toe ook met mannen - met name medestudent uit Cambridge, Herbert Jerome Pollitt. Pollitt en Crowley waren niet in staat om hun relatie stand te houden, omdat Pollitt niet geïnteresseerd was in Crowley's occulte bezigheden. Crowley betreurde het verlies van hun relatie ten zeerste en zijn gevoelens werden opgenomen in zijn religieuze praktijk.

Crowley sluit zich aan bij de Gouden Dageraad

Na zijn vertrek uit Cambridge in 1898, richtte Crowley zijn aandacht op hedonistische bezigheden en zijn nieuwe betrokkenheid bij de Hermetic Order of the Golden Dawn, een groep die zich toelegt op het bestuderen van het paranormale en het occulte. In de loop van het jaar of zo dat hij bij de groep betrokken was, klom Crowley snel door de gelederen, maar merkte dat hij hoofden stootte met prominente leden, zoals de Ierse dichter W.B. Yeats. Sommige leden van de organisatie vonden zijn hedonisme onaangenaam, evenals zijn biseksualiteit, en hij mocht niet toetreden tot de hogere rangen. Verdere machtsstrijd leidde ertoe dat Crowley probeerde de controle over bepaalde delen van de Golden Dawn-lodge over te nemen, wat zijn overgebleven vrienden in de organisatie in diskrediet bracht, met name Samuel Liddell MacGregor Mathers.

Crowley vormt de A∴A∴

Na zijn tijd bij de Golden Dawn reisde Crowley de wereld rond, beklom hij bergen in Mexico en India terwijl hij zijn spirituele beoefening verder ontwikkelde. In Parijs ontmoette Crowley Rose Kelly, die in een gearrangeerd huwelijk met een andere man zou trouwen - de twee trouwden in plaats daarvan in 1903 uit gemak, hoewel ze later verliefd werden. De twee hadden een band over hun wederzijdse spiritualisme, en tijdens een meditatiesessie gaf Rose naar verluidt de boodschap door dat Horus, een Egyptische god, op Crowley wachtte.

Crowley zette het idee voort en maakte naar verluidt in 1904 contact met een geest genaamd Aiwass die als boodschapper van Horus diende. Tijdens dit contact zou Aiwass hem de tekst hebben gedicteerd van wat later The Book of the Law, of de heilige tekst van Thelema, zou worden.

Crowley bleef de wereld rondreizen, hoewel Rose en hun dochter Lilith achterbleven. Gedurende deze tijd ontwikkelde Rose een ernstig drankprobleem en Lilith kreeg tyfus en stierf in 1906. Rose's verslechterende geestelijke gezondheid en de dood van hun dochters legden een toenemende druk op hun huwelijk, en de twee scheidden in 1909. Rose werd later toegewijd aan een instelling in 1911.

Crowley zette zijn betrokkenheid bij het occulte voort en richtte in 1907 zijn eigen organisatie op als opvolger van The Hermetic Order of the Golden Dawn, genaamd A∴A∴. Hoewel hij al een reputatie had, een openbare rechtszaak waarin zijn voormalige vriend Mathers hem aanklaagde voor het onthullen van geheimen van de Gouden Dageraad in zijn eigen werk schoot hem naar een nog groter sterrendom. Door zijn betrokkenheid bij het occulte werd hij gebrandmerkt als een satanist, een reputatie die hij maar al te graag wilde waarmaken.

Crowley's invloed groeit

Een groot deel van Crowley's inkomsten kwam uit publicaties, terwijl hij doorging met het schrijven en uitbrengen van poëzieboeken. Hij schreef ook tal van artikelen voor Vanity Fair, dat destijds werd geredigeerd door zijn vriend Frank Harris. Zijn artikelen omvatten 'Over het beheer van blondines' en 'Drie grote hoaxes van de oorlog'.

Zijn invloed groeide gedurende het begin tot het midden van de 20e eeuw, naarmate zijn geschriften meer beoefenaars van Thelema aantrokken. Hij begon zelfs zijn eigen abdij in 1920, waar hij en andere Thelemieten woonden en aanbaden, seksmagie beoefenden en kunst maakten. Zijn hedonistische levensstijl ging door en hij ontwikkelde een aanzienlijk heroïneprobleem.

Na een aanzienlijke controverse als gevolg van de kwaliteit van het leven in de abdij van Thelema, werd Crowley gebrandmerkt als 'de slechtste man ter wereld'. Hij werd onder het bewind van Benito Mussolini uit Italië gedeporteerd en vanwege zijn reputatie opnieuw uit Frankrijk gedeporteerd.

Zijn hedonistische levensstijl en voortdurende reizen leidden ertoe dat hij berooid werd. Hij nam studenten aan en probeerde zelfs mensen aan te klagen waarvan hij dacht dat ze hem hadden belasterd, en hoewel hij sommige zaken won, waren de juridische kosten te hoog. In 1935 werd hij failliet verklaard.

Na een korte interesse in het bekeren van Adolf Hitler tot Thelema, begon Crowley om te gaan met prominente leden van de Britse inlichtingendienst, met name de Britse Naval Intelligence Division, waaronder Ian Fleming en Roald Dahl. Hij stierf in 1947, en zijn begrafenis werd door de pers bestempeld als een zwarte mis.

Waarom is Crowley belangrijk?

Aleister Crowley bereikte een niveau van bekendheid dat heel anders was dan alle andere occulte figuren in zijn soort. Hoewel figuren als Mathers en Allan Bennett misschien hoger in beroemde organisaties zoals de Golden Dawn hebben gestaan, is het de naam van Crowley die wordt herinnerd, vereeuwigd op de cover aan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en in Black Sabbath's "Mr. Crowley.”

Een deel van zijn bekendheid komt ongetwijfeld voort uit de invloed van zijn filosofie. Een van Thelema's principes, en een van Crowley's belangrijkste levensmotto's, was: "Doe wat je wilt, zal de gehele wet zijn." Hoewel er meerdere manieren zijn om de betekenis te interpreteren, is een populaire theorie dat dit motto, dat pleit voor individualisme naast Thelema's leer dat de wereld een nieuw tijdperk naderde, leidde tot de culturele revolutie van de jaren zestig, die op dezelfde manier drugsgebruik en seksuele bevrijding omvatte. als reactie op een rechtlijnige samenleving.

Veel figuren die Crowley hielpen postuum beroemd te worden, zoals The Doors, The Beatles, Led Zeppelin en Black Sabbath, groeiden allemaal uit de tegenculturele beweging van de jaren zestig, ook al waren ze in die periode niet actief. Deze iconen van de rock- en popcultuur hielpen Crowley's culturele relevantie te verstevigen, maar dat is slechts een deel van het verhaal - er valt ook veel te zeggen over Crowley's streven naar controverse.

Waarom was Crowley zo controversieel?

Het is niet moeilijk in te zien waarom Crowley een controversieel figuur was; hij was ongegeneerd biseksueel in een tijd waarin dat werd afgekeurd, hij omarmde geruchten dat hij een satanist en kindermoordenaar was, en hij stichtte een religieuze organisatie die opereerde tegen dominante religies zoals het christendom. Maar het waren niet alleen geruchten die zijn reputatie voedden - talloze gebeurtenissen overtuigden mensen er ook van dat hij letterlijk gevaarlijk was.

Een van die gebeurtenissen was de dood van Raoul Loveday, een Thelemiet die in Crowley's abdij van Thelema in Italië woonde. Volgens Betty May, de vrouw van Loveday, dronk Loveday het bloed van een geofferde kat. Andere rituelen omvatten het snijden van zichzelf met scheermessen als ze het voornaamwoord 'I' gebruikten. Loveday stierf terwijl ze in de abdij woonde nadat ze uit een vervuilde stroom had gedronken, wat May ertoe bracht te vertrekken en het verhaal aan de pers te vertellen.

Door deze gebeurtenis werd Crowley door John Bull, een Britse tabloid, bestempeld als 'de slechtste man ter wereld'. Maar andere gebeurtenissen wekten ook argwaan, zoals toen Crowley ruzie kreeg met een bergbeklimmersgroep terwijl ze probeerden Kanchenjunga te beklimmen. De groep weigerde uiteindelijk verder te klimmen, en hoewel Crowley hen waarschuwde dat het gevaarlijk zou zijn om terug te keren, deden ze dat - ze stierven allemaal, behalve Crowley, bij een ongeluk.

Crowley vertoonde ook enkele controversiële politieke en sociale overtuigingen, zoals zijn interesse in het nazisme en marxistisch-leninisme of zijn vrouwenhaat en racisme. Richard Spence en Tobias Churton hebben allebei gesuggereerd dat zijn controversiële persoonlijkheid en talrijke excentriciteiten in feite zijn aangenomen om zijn ware doel te verbergen: dat van een Britse spion.

Volgens deze theorie werden veel van Crowley's vreemde activiteiten gedaan om mensen op het verkeerde been te zetten. Hij zou zich bij de Gouden Dageraad hebben aangesloten om informatie te verzamelen over Mathers, een carlist, en dat zijn poging om de macht te grijpen bedoeld was om Mathers in diskrediet te brengen. Spence suggereerde verder dat sommige van Crowley's reizen pogingen waren om de Britse belangen te bevorderen, zoals het zoeken naar Mexicaanse olie of het volgen van de opiumhandel in China. Crowley werd afgewezen bij de British Naval Intelligence Division, maar bracht wel enige tijd door in het gezelschap van beroemde Britse spionnen.

Andere historici hebben Crowley's betrokkenheid bij George Sylvester Viereck en zijn krant The Fatherland opgemerkt, die tot doel had de Verenigde Staten neutraal te houden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hoewel sommigen hebben gezegd dat dit kwam omdat hij een verrader van Groot-Brittannië was, een biograaf, Lawrence Sutin, heeft geschreven dat dit een gecoördineerde aanval op de Duitse geloofwaardigheid in New York was. Sutin stelt dat, door bizarre stunts uit te halen en hyperbolisch te zijn, Crowley in feite handelde volgens de wensen van de Britse inlichtingendienst om de Duitsers in diskrediet te brengen.

Hoewel het mogelijk is dat de 'slechte' persoonlijkheid van Aleister Crowley een aanstellerij was om zijn spionagewerk te verdoezelen, is die theorie niet wat mensen tot hem heeft aangetrokken. Zijn tijdgenoten en latere generaties zijn al lang geïnteresseerd in zijn connectie met het occulte, zijn legendarische leven en zijn vele magische geschriften.

De boeken van Aleister Crowley

Hoewel Crowley vooral bekend staat als de 'slechtste man ter wereld', waren zijn geschriften zijn belangrijkste bron van inkomsten gedurende zijn hele leven. Van poëzie tot religieuze teksten, Crowley's werk is een groot deel van waarom hij tegenwoordig zo'n iconisch figuur is.

Hieronder ziet u een lijst van zijn belangrijkste en meest populaire publicaties:

 • White Stains, 1898
 • Alice: An Adultery, 1903
 • Liber AL vel Legis (The Book of the Law), 1904
 • Collected Works of Aleister Crowley 1905–1907
 • Konx Om Pax: Essays in Light, 1907
 • Clouds without Water, 1909
 • Which is also Falsely Called BREAKS. The Wanderings or Falsifications of the One Thought of Frater Perdurabo, which Thought is itself Untrue. Liber CCCXXXIII [Book 333], 1912
 • The Equinox: Volume III, Number I, 1919
 • Diary of a Drug Fiend, 1922
 • The Confessions of Aleister Crowley : An Autohagiography, 1929
 • Moonchild, 1929
 • The Stratagem and other Stories, 1929
 • The Equinox of the Gods, 1936
 • Little Essays Toward Truth. 1938
 • Eight Lectures on Yoga, 1939
 • Liber OZ, 1941
 • The Book of Thoth: A Short Essay on the Tarot of the Egyptians, 1944
 • Magick Without Tears, 1954
 • Liber Aleph vel CXI: The Book of Wisdom or Folly, 1991
 • 777 and Other Qabalistic Writings of Aleister Crowley
 • The Law is for All
 • Magick, Liber ABA, Book 4
 • The Vision and the Voice

“Zwarte magie is geen mythe. Het is een totaal onwetenschappelijke en emotionele vorm van magie, maar het levert wel resultaten op - van uiterst tijdelijke aard. De terugslag op degenen die het beoefenen is geweldig. Het is als het zoeken naar een ontsnapping van gas met een brandende kaars. Wat de zoektocht betreft, is er weinig faalangst! Om zwarte magie te beoefenen, moet je elk principe van wetenschap, fatsoen en intelligentie schenden. Je moet geobsedeerd zijn door een waanzinnig idee van het belang van het onbeduidende object van je ellendige en egoïstische verlangens. Ik ben ervan beschuldigd een 'zwarte magiër' te zijn. Er is nooit meer een dwaze uitspraak over mij gedaan. Ik veracht het ding in zo'n mate dat ik nauwelijks kan geloven in het bestaan van mensen die zo vernederd en idioot zijn om het in praktijk te brengen."

Aleister Crowley