x

SPARS Pandemic

Het zelfgeleide oefenscenario voor volksgezondheidscommunicatoren en onderzoekers op het gebied van risicocommunicatie omvat een reeks thema's en bijbehorende dilemma's op het gebied van risicocommunicatie, geruchtencontrole, coördinatie en consistentie van berichten tussen instanties, probleembeheer, proactieve en reactieve mediarelaties, culturele competentie en ethische kwesties .

Om ervoor te zorgen dat het scenario snelle technologische innovatie mogelijk maakt en de verwachtingen van de deelnemers overtreft, heeft het projectteam van het Centrum informatie verzameld van vakdeskundigen, historische verslagen van crises in het verleden met medische tegenmaatregelen, hedendaagse mediarapporten en wetenschappelijke literatuur op het gebied van sociologie, paraatheid bij noodsituaties, gezondheid onderwijs en risico- en crisiscommunicatie.