x

PCR-gate

De PCR test (Polymerase Chain Reaction) werd ontwikkeld door Dr. Kary Mullis, die in 2019, kort voor de start van de "pandemie" is overleden.

Anyone can test positive for practically anything with a PCR test, if you run it long enough... With PCR if you do it well, you can find almost anything in anybody... It doesn't tell you that you're sick.

Kary Mullis, uitvinder van de PCR test

Kary Mullis over hoe testresultaten van een PCR-test kunnen worden misbruikt
(in deze video spreekt Mullis in het kader van de ongeschiktheid van de PCR-test om HIV te diagnosticeren)

Samengevat: de PCR-test mag volgens de uitvinder ervan niet gebruikt worden voor diagnostische doeleinden. Vele wetenschappers weten dit en zijn op de barricaden gesprongen met de publicatie van de RT PCR Retraction Paper. Deze informatie is reeds beschikbaar sinds de herfst van 2020, maar wordt doodgezwegen.

The Lancet, een van de meest toonaangevende medische tijdschriften, publiceerde ook een peer reviewed studie over het aantal valspositieven en de impact ervan.

In onderstaande video legt Jerneja Tomsic in detail uit waarom de PCR-test compleet ongeschikt is als tool om te testen op het "virus". Tomsic legt het onwetenschappelijke gebruik van de PCR "test" uit : virologen misbruiken de PCR-technologie en het virus werd nooit geïsoleerd, behalve dan "in silico" (= een computermodel). De hele "pandemie" heeft géén wetenschappelijke basis omdat het fundament eronder niets meer is dan het misbruik van de PCR-technologie. Al haar studenten weten dat je zelfs water positief kan doen testen op covid, als je het aantal amplificatiecycli maar voldoende hoog opdrijft. Meer dan 33 cycli zijn wetenschappelijk niet aanvaardbaar, omdat men bij dit aantal sequenties bekomt die niet aanwezig zijn. Amplificeer je meer dan 40 cycli, dan test zelfs water positief op covid. Jerneja Tomsic heeft een PhD in moleculaire biologie behaald. Ze heeft 25 jaar professionele ervaring in het gebruik van de PCR technologie.
(nvdr: in het verleden werden in Tanzania reeds positieve coronatests afgenomen bij 1. een geit 2. een papaya 3. motorolie 4. cola. Het is niet geweten hoe ze de ziekte hebben doorgemaakt en of ze nog in leven zijn)

Jerneja Tomsic PhD legt de PCR-test en de ongeschiktheid voor het testen op een virus in detail uit

What is wrong with the people of Slovenia is that most of them are highly educated.

Jessica Tomsic

Bovendien is het uitvoeren van een "testje" niet zo onschuldig of ongevaarlijk als men ons wil doen geloven. Werner Bergholz, professor electronic engineering en een van de consultants van het Duitse parlement, stelt in onderstaande video de laboresultaten van teststaafjes voor, en bespreekt in deze context welk gevaar het kankerverwekkende ethyleenoxide op de swabs inhoudt voor het menselijk lichaam. Ook in een recent artikel in Wochenblick wordt kenbaar gemaakt dat de door prof. Bergholz onderzochte teststaafjes allemaal deze stof bevatten. Hiervan overschreed een groot aantal tot 50x de maximaal toegestane limietwaarde van ethyleenoxide.

Werner Bergholz over ethyleenoxide op de testswabs

Op de website chemie.de staat een omschrijving van deze stof, waarbij de Nederlandse vertaling als volgt luidt:
„Ethyleenoxide is giftig en kankerverwekkend bij inademing. Symptomen van vergiftiging zijn hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid/overgeven. Met toenemende doses, zijn er stuiptrekkingen, convulsies en uiteindelijk coma. Het is irriterend voor de huid en de ademhalingswegen. De longen kunnen zich uren na het inademen met vloeistof vullen. Ethyleenoxide wordt gewoonlijk onder druk vloeibaar gemaakt opgeslagen in combinatie met 10 % kooldioxide. Bij normale druk en kamertemperatuur verdampt het zeer snel en veroorzaakt het vriesbrandwonden op de huid. Laboratoriumdieren die hun leven lang aan ethyleenoxide zijn blootgesteld, lopen een hoger risico leverkanker te krijgen. Bij dieren heeft het talrijke afwijkingen in de voortplanting veroorzaakt, zoals mutaties of miskramen. De invloed op de voortplanting bij de mens is nog niet in detail bestudeerd, maar het wordt waarschijnlijk geacht dat dezelfde effecten optreden als bij dierproeven.“

Dus, even recapituleren:
- als de tests niet voor diagnostische doeleinden mogen gebruikt worden (wat momenteel wél gebeurt),
- als wetenschappelijk wordt aangetoond dat deze teststaafjes EO bevatten en daarom gevaarlijk zijn voor de gezondheid,
- als er wetenschappelijk bewijs is van een enorm aantal positieve tests,
- als het aantal amplificatiecycli bovendien al vele malen willekeurig op- en neerwaarts is bijgesteld
- als heel het lockdownbeleid hierop is gebaseerd,...
waarom testen wij überhaupt?
Hoe meer we blijven testen en gezonde mensen tot zelfisolatie dwingen, hoe meer we onze eigen gevangenis in stand houden.

Saillant detail : het is algemeen geweten dat de familie Rothschild "bijzondere gaven" heeft om toekomstvoorspellingen te doen... en te laten uitkomen. Het was dan ook ronduit visionair om een patent te nemen op Covid-19 testkits in... 2015!