x

Overzicht vaccinatieschade

Erik Boomsma brengt periodiek verslag uit van zijn onderzoek van de officieel gerapporteerde bijwerkingen en sterfgevallen, en baseert zich hiervoor op het rapporteringssysteem van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA : Eudravigilance.

https://www.bitchute.com/video/28J6gxwVksaK/
Erik Boomsma: situatie volgens Eudravigilance, up to date tot eind november 2021

Via zijn website publiceert onderzoeksjournalist, auteur, motiverend spreker en kunstenaar David Sorensen zijn bevindingen over de Covid-19 situatie, en maakte hij eind september 2021 een balans op na 6 maanden vaccineren. Zijn rapport is onthutsend en gebaseerd op de cijfers van de officiële rapporteringsplatforms Eudravigilance (EU), Yellow Card Reporting (UK) en VAERS (USA).

Los van de ingeschatte onderrapportering (slechts 1 à 10% van de ernstige bijwerkingen en/of sterfgevallen zou gerapporteerd worden) doen de cijfers vele wenkbrauwen fronsen. Hieronder kan je de meest recente samenvatting downloaden; meer dan 28000 toegegeven vaccinatiedoden in de EU... & counting.