x

Olifant in De Kamer: Sadistisch, ritueel kindermisbruik

Ritueel Misbruik is het herhaaldelijk en systematisch seksueel, lichamelijk en psychisch misbruiken van kinderen door volwassenen als onderdeel van hun satanische verering.

Het verschil met seksueel misbruik zit met name in het meer extreme karakter van het misbruik.

Aan tafel bij Erik van der Horst ging het gesprek al snel richting het onderwerp 'sadistisch, ritueel kindermisbruik', één van de onderwerpen die angstvallig uit het debat worden gehouden door de voorzitter. Wat blijkt? Het is een onderwerp dat veel meer aandacht verdient dan het krijgt. Talloze slachtofferverklaringen wijzen in de richting van (hooggeplaatste) ambtenaren binnen het Ministerie van Justitie. Deze slachtoffers noemen met regelmaat dezelfde locaties, handelingen en zelfs namen. Toeval lijkt uitgesloten. Het Ministerie van Justitie beloofde een onderzoek in te stellen, naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie. Maar, zo stelde het ministerie, wie dat onderzoek zou gaan uitvoeren en op welke wijze, dát zou bepaald worden door... het Ministerie van Justitie. Bovendien zou de uitkomst van het onderzoek eerst met het ministerie gedeeld moeten worden, voordat het naar buiten gebracht wordt. Bij WC Eend zouden ze het zo gek nog niet bedacht hebben. Gideon van Meijeren trekt zich het onderwerp en de verhalen zeer aan en heeft zich voorgenomen zich vast te bijten in de materie. Bij Café Weltschmerz vindt hij wél de vrijheid om erover te mogen spreken.

De verhalen van mensen die zeggen slachtoffer te zijn van ritueel misbruik, zijn bijna te bizar om in het bestaan ervan te kunnen geloven. Extreme dissosiatie, meervoudige persoonlijkheidsstoornissen (MPS) en andere ernstige verschijnselen, zouden slachtoffers van deze vorm van misbruik als littekens van alle emotionele, geestelijke en lichamelijke mishandelingen met zich meedragen.

Beste lezer, misschien sta je er sceptisch tegenover. Ik nodig je uit uit om er hier toch eens over te lezen. Doe dat eens in de wetenschap dat de ongeloofwaardigheid van de werkelijkheid soms de onoverwinnelijke kern is van zulke misselijkmakende machten.

Wanneer slachtoffers na lange tijd net genoeg moed hebben verzameld om erover te vertellen, dan is het natuurlijk vreselijk voor ze om met hun verhaal tegen een muur van onbegrip en ongeloof aan te lopen…..toch?!

Argos deed een onderzoek onder slachtoffers van georganiseerd seksueel misbruik. Meer dan tweehonderd mensen deelden hun verhaal via een online vragenlijst, die met behulp van verschillende experts is opgesteld. Deelnemers spreken openhartig over misbruik op sportclubs en internaten, over loverboys en sekten. Een deel van die verhalen leidde al tot een reeks ▾uitzendingen. Bij een ander deel hadden wij aanvankelijk de neiging de verklaringen aan de kant te schuiven. Te controversieel, te ongeloofwaardig.  

Honderdveertig van de verhalen zouden - als de aangevers zich bij de politie melden - het stempel ‘rituele kenmerken’ krijgen. Dat is seksueel misbruik, waarbij ook allerlei macabere aspecten een rol spelen. Satanische rituelen bij kaarslicht, martelingen, maar ook het ritueel offeren van baby’s.  

Het is in Nederland zo geregeld dat aangiftes met rituele kenmerken in een vroeg stadium moeten worden doorgestuurd naar de LEBZ – De Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken van de politie. Het doel van de LEBZ is om valse beschuldigingen te voorkomen. Ze stellen dat noch in Nederland, noch elders in de wereld ooit bewijs is gevonden voor Ritueel Misbruik.  Onder rechtspsychologen is de opvatting dominant dat de gruwelijke herinneringen van slachtoffers niet authentiek zijn, maar worden aangepraat in therapie. 

Is dat wel zo? Moeten hun verklaringen niet net zo serieus worden genomen als ieder ander signaal van ernstig seksueel misbruik? Argos deed een jaar lang onderzoek naar de verhalen van slachtoffers, analyseerde de soms schokkende overlap in hun verhalen en toetste aan de hand van deskundigen in binnen- en buitenland de aannames over ritueel misbruik.

Documentaire over ritueel kindermisbruik-schandaal in Frankrijk, met verbanden met de zaak Dutroux. Getuigenissen van slachtoffers over gruwelijke praktijken, bevestigd door artsen en kinder-psychiaters.

Probeer iemand te vertellen dat politici en rijke mensen betrokken zijn bij georganiseerde kinderverkrachting, marteling en mensenhandel, en ze zullen waarschijnlijk "nepnieuws!" roepen. Maar helaas is wat er met kinderen en vrouwen gebeurt heel reëel en levendig.

Voormalig seksslavin Anneke Lucas beschrijft hoe ze werd verkracht en gemarteld door elite rijke aristocraten en politici in een pedofiele ring in België.