x

Net omdàt ik in de wetenschap vertrouw

Even ernstig: laten we beginnen met de test. Wat is dit eigenlijk, die PCR-test? In de Vlaamse chatgroepen van voetbalclubs & schoolmama's gaat het de laatste tijd over niets anders dan "die is positief getest", "die heeft een hoogrisicocontact gehad", "die zit nog x dagen in quarantaine", "die moet thuisblijven van 't werk want het volledige vierde leerjaar moet overschakelen naar online-onderwijs",... Het stopt maar niet. De focus ligt op testen-testen-testen, maar waarop testen we eigenlijk? Wat als de uitvinder van de PCR-test, Nobelprijswinnnaar Kary Mullis, zélf zegt dat je met een PCR-test 'anything on anyone' kan vinden, en die test hoegenaamd niets zegt over 'besmettelijkheid'? Waarop testen wij dan, en waarom zijn de 'positieve gevallen' de basis van ons beleid? Waarom wordt geen rekening gehouden met de PCR retraction paper, een peer reviewed studie die al méér dan een jaar oud is, die de PCR-test verwerpt als diagnosetool voor Covid-19 maar keihard genegeerd wordt?
Zelfs het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet maakt zich ernstig zorgen over de grote onnauwkeurigheden en het grote aantal valspositieve tests. Sinds wanneer zijn wij het normaal beginnen vinden om gezonde mensen te testen om te bewijzen dat ze gezond zijn, om ze dan een Covid Slave Ticket te bezorgen dat niets zegt over besmettelijkheid maar wél een groen vrijheidsvinkje geeft om op restaurant te gaan? En test je positief dan mag je je nog zo kiplekker voelen, maar ben je officieel 'asymptomatisch' en ga je maar tien dagen thuis in afzondering zitten. Waarom? Zijn we nu echt helemaal knetter geworden?

Kary Mullis over de PCR test en Elke De Klerk (Artsen voor Waarheid)

Dan het 'vaccin naar de vrijheid'. Nu reeds blijkt dat ze NIET doen wat ze beloofden: 70 procent moest gevaccineerd zijn (we zitten aan 90 procent) en we zouden terug naar normaal gaan. Er heerste een zomerse knaldrang dus iedereen aan de spuit. En aan een tweede. En twee is niet genoeg voor een volledige bescherming, dus wie binnenkort zijn boostershot niet neemt, wordt eveneens een egoïstische 'weigeraar'. Wie zijn vierde neemt kan zich dan kwaad maken op wie het na drie spuiten welletjes vindt. Het is een getrouwheidsformule geworden, waarbij je vinkje op groen staat... tot het ook voor jou genoeg is en je halfjaarlijkse abonnementsinjectie "weigert" en van het (a)sociale leven wordt uitgesloten.

They're sooooo "highly effective" - de gebroken beloftes samengevat in een media-compilatie van 2 minuten

Voor zowat elke zichzelf respecterende medische wetenschapper is een publicatie in The Lancet het summum, en wordt The Lancet door vriend en vijand gerespecteerd als 'gouden standaard'. Wanneer onderstaande conclusies dan het verschil aantonen tussen wat in de staatspropaganda wordt gezegd en hoe The Lancet het weerlegt...

Veilig en effectief zouden ze zijn. Quod non, dixit The Lancet.
Veilig en niet-effectief kan je met wat vergevingsgezindheid nog zonde van de tijd en zonde van de centen vinden, maar wat als ze aangetoond onveilig en niet-effectief zouden zijn? Eerst en vooral is het belangrijk om te beseffen dat deze injecties enkel een voorwaardelijke goedkeuring voor gebruik in noodsituaties hebben gekregen, en geen van hen de derde van klinische proeven achter de rug heeft. Zo eindigen deze phase 3 studies voor Astra Zeneca en BioNTech/Pfizer pas in 2023. Met andere woorden, iedereen neemt momenteel deel aan de fase 3 van een medisch experiment, en doet dit geheel vrijwillig, op eigen risico. De proeven met vaccins tegen SARS-coronavirusvaccins die men ooit op dieren (katten & muizen 1 - 2 - 3) heeft gedaan, zijn op zijn zachtst uitgedrukt niet vlekkeloos verlopen, en hadden zware lichamelijke schade of een dodelijke afloop tot gevolg.

Hoe je ook denkt over de WHO: laat ons er puur hypothetisch van uitgaan dat deze organisatie het beste met ons voorheeft, en dat ze zich zodanig heeft georganiseerd dat er een zekere mate van opvolging van vaccinatieschade is, waarbij de bijwerkingen van alle vaccintypes worden gemonitord op vigiaccess.org. Daarvan uitgaand loont het wellicht de moeite om onderstaand overzicht eens te bestuderen.

Wat de 'antivaxer' (wie heeft dit woord eigenlijk gelanceerd???) anno 2021 vaak hoort, is de dooddoener:
"Ja maar je hebt toch ook een poliovaccin gehad" en "om te reizen neem je toch ook je spuiten?" "En tetanus dan, en de mazelen?" Hoewel ook over die vaccins heel wat te vertellen valt qua veiligheid en effectiviteit, wat leidt tot een snel groeiende groep 'ex-vaxers', is het toch opmerkelijk dat we met deze Covid-19-vaccins volgens bovenstaande grafiek maar liefst 20x méér gerapporteerde ernstige bijwerkingen hebben op één jaar tijd, dan met het poliovaccin in meer dan 50 jaar. Dit wordt nergens gezegd maar het wordt wél door zorgverstrekkers gerapporteerd en het is dus geweten. De WHO is echter niet de enige organisatie met een dashboard. De European Medicine Association heeft eveneens een rapporteringsplatform genaamd Eudravigilance, waarop alle dodelijke en ernstige bijwerkingen worden gerapporteerd. Zonder rekening te houden met de historische onderrapportering (slechts 1 tot 10 procent van de bijwerkingen van vaccins worden gerapporteerd), liegen de cijfers er niet om:

De vraag rijst wanneer het voor ons niet langer 'veilig' is: hoeveel dodelijke slachtoffers en ernstige bijwerkingen mogen de vaccins nog veroorzaken voordat we het er samen over eens zijn dat ze niet veilig en niet effectief zijn? Van zodra bij medicijnentests op mensen ook maar één dodelijk slachtoffer valt, worden de tests in een normale wereld stopgezet en draait de onderzoeksafdeling overuren om de oorzaak te kennen. Maar bij het Covidverhaal lijkt er geen maat op te staan.
"Je doet het niet voor jezelf, je doet het om een ander te beschermen." Is dit zo? Wees eens eerlijk met jezelf: een minderheid deed het om de ouderen en zwakkeren te beschermen. De overgrote meerderheid had vlak voor de zomervakantie allang geen schrik meer, deed het omdat we anders niets meer gaan mogen en wilde gewoon op reis, op café, op restaurant. Het is niet méér dan menselijk om daarna bevestiging te zoeken voor de eigen gemaakte keuzes, maar daarom hoeft die keuze nog niet aan anderen opgedrongen te worden.
Die kant lijkt het vandaag wel op te gaan. Via de media wordt het overheidsnarratief gevoed om de 'vaccinweigeraars' te framen als egoïsten die vinden dat hun vrijheid niet stopt waar de angst van de ander begint, en de grote woorden als "moordenaars" en "ze hebben bloed aan hun handen" worden niet geschuwd en al te makkelijk overgenomen door deugend Vlaanderen. Opiniekneders zoals Knack verwoorden het wat listiger, maar zaaien door hun subtiliteit juist méér verdeeldheid: voor intellectueel Vlaanderen wordt de boodschap immers mooi voorgekauwd, en een fascistische boodschap wordt dankzij een opiniestuk in Knack ineens salonfähig.

Mogen we dan aub opnieuw 'de wetenschap' aan het woord laten in plaats van de spindoctors van de mainstream media? De belangrijkste conclusie, recent gepubliceerd in The Lancet (klik op link voor het volledige artikel):

Stigmatising the unvaccinated is not justified
[...]
Historically, both the USA and Germany have engendered negative experiences by stigmatising parts of the population for their skin colour or religion. I call on high-level officials and scientists to stop the inappropriate stigmatisation of unvaccinated people, who include our patients, colleagues, and other fellow citizens, and to put extra effort into bringing society together.

Günther Kampf in The Lancet

Zullen we dan gelijk ook kappen met de 'verdeel en heers'-strategie die door onze overheid en haar medialakeien wordt gepusht? Iedereen die zijn prikje wou hebben, heeft zijn pleziertjes gehad en ziet dat ze nu stilaan weer worden afgenomen en het rijk der vrijheid even verraderlijk was als de Arbeit macht Frei-poort.
Wie de prikjes niét wou hebben, heeft voldoende kansen gehad en zàl ze ook niet nemen. De keuzes zijn gemaakt, en altijd is ons beloofd dat het een vrijwillige keuze zou zijn, zonder dwang. Een pasjesmaatschappij zou er ook zeker niet komen.

"De wetenschap" raadt af om met het vingertje naar de niet-gevaccineerden te wijzen, dus zullen we deze wetenschappelijke raadgevingen dan maar meteen ter harte nemen in onze samen-leving?

Samengevat leert de wetenschap ons dat:
- de testen niet te vertrouwen zijn,
- dat er véél meer bijwerkingen en sterfgevallen zijn dan wat overheid en media ons doen geloven,
- dat de stigmatisering van de ongevaccineerden ongefundeerd is;
wordt het dan niet tijd om te kijken naar wat ons wél verbindt? Als we alleen onze vrijheid, onze gezondheid en onze kinderen hebben, zijn we dan niet ver genoeg van het paadje afgedwaald? We zijn minder vrij dan ooit tevoren, kunnen nergens meer terecht zonder onze CSTrack & trace app, hebben geen enkele reden om aan te nemen dat die vaccins veilig en effectief zijn, en nu de EMA groen licht heeft gegeven en het vaccin veilig beschouwt voor kinderen, wil men ook hen gaan injecteren.
"Veilig en effectief", nu ook vanaf 5 jaar. En als je Conner Rousseau mag geloven, komt hij je kind nog het liefst in het kraambed injecteren. Wordt het niet stilaan tijd om de gefaalde virocratie de rug toe te keren, niet te wachten tot onze vrijheid wordt teruggegeven maar ze zelf terug te nemen, onze zeggenschap over ons eigen lichaam terug te claimen en op te komen voor het welzijn van onze kinderen? Wij hebben de kans gehad om een afgewogen beslissing te nemen, maar zij hebben niet de kans om na enig opzoekwerk een geïnformeerde keuze te maken. Wees een goede ouder, maak je huiswerk en sta in de weg.

Zélfs al denk je dat je kind het beste af is met een deelname aan dit medisch gentherapeutisch experiment, dan nog kan je je afvragen of we onze kinderen willen laten opgroeien in een wereld waarin ze telkenmale hun gezondheidsstatus moeten bewijzen, gemaskerd door het leven moeten gaan en verplicht worden tot hun halfjaarlijkse shot, op straffe van maatschappelijke uitsluiting...

Brussel, 21 november 2021