x

Covid-19 The Great Reset

Het zijn de elitefamilies achter Big Pharma, Big Tech en Big Banking. En de gemaakte én voorspelde coronacrisis is het Paard van Troje om Klaus' natte droom te verwezenlijken.

Klaus Schwab, geboren in Ravensburg in 1938, is een kind van het Duitsland van Adolf Hitler, een politiestaatregime dat was gebouwd op angst en geweld, op hersenspoeling en controle, op propaganda en leugens, op industrialisme en eugenetica, op ontmenselijking en "desinfectie", op een huiveringwekkend en groots visioen van een 'nieuwe orde' die duizend jaar zou duren.

Schwab lijkt zijn leven te hebben gewijd aan het opnieuw uitvinden van die nachtmerrie en om te proberen deze werkelijkheid te maken, niet alleen voor Duitsland, maar voor de hele wereld.

Erger nog, zoals zijn eigen woorden keer op keer bevestigen, is zijn technocratische fascistische visie ook een verwrongen transhumanistische visie, die mensen met machines zal samensmelten in "nieuwsgierige mixen van digitaal-en-analoog leven", die onze lichamen zullen besmetten met " Smart Dust” en waarin de politie blijkbaar onze hersens kan lezen.

En, zoals we zullen zien, gebruiken hij en zijn handlangers de Covid-19-crisis om democratische verantwoordelijkheid te omzeilen, oppositie te negeren, hun agenda te versnellen en deze tegen onze wil op te leggen aan de rest van de mensheid in wat hij noemt een “grote reset“.

Sasa Delmundo, vrijheidsstrijdster en liefhebbende moeder, geven we graag een bijzondere vermelding op onze website. Zij vertaalde The Great Reset naar het Nederlands en voegde er ook haar eigen bedenkingen aan toe, met voorstellen om dit circus een halt toe te roepen. Naast het delen van haar zéér heldere diagnose van een doodzieke wereld, is deze vertaling een waardevolle bijdrage.